preloader
produkt

Standalone app

Obieg Dokumentów

produkt

Standalone app

Obieg Dokumentów

System do automatyzacji procesów wewnątrz Przedsiębiorstwa. Umożliwia kontrolę nad: • dokumentacją, • ewidencją danych, • zadaniami pracowników, co przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy.

  • dokumentacją,
  • ewidencją danych,
  • zadaniami pracowników,

co przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy.

banner

Optymalizacja i bezpieczeństwo

Sprawnie i Bezproblemowo

Wdrożenie systemu pozwala na uporządkowanie i automatyzację procesów wewnątrz firmy/instytucji w oparciu o ogólnokrajowe, jak i ogólnoświatowe standardy przeglądania, udostępniania i przechowywania danych, m.in. w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej.

Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii umożliwia bardziej ergonomiczne i efektywne zarządzanie czasem pracy.

Automatyzacja Pracy

Graficzny Edytor BPMN

Usprawnienie pracy uzyskane jest dzięki zautomatyzowaniu procesów zdefiniowanych przy użyciu graficznego edytora BPMN (Business Process Modeling Notation). System kontroluje poszczególne etapy wykonania pracy np. konieczność utworzenia odpowiedniego dokumentu, wykonania właściwej czynności. Dodatkowo weryfikowany jest czas i termin wykonania danej pracy. Całość dopełnia szeroki zestaw powiadomień generowanych automatycznie.

banner

Cyfryzacja dokumentów

Twórz Cyfrowe Kopie Dokumentów

System usprawnia proces cyfryzacji dokumentów poprzez wykorzystanie kodów kreskowych. Przed skanowaniem dokumenty opatrywane są odpowiednim kodem tak, aby po zeskanowaniu system automatycznie podłączył skan do odpowiedniego dokumentu w systemie. Definiowalne szablony pism usprawniają proces tworzenia dokumentów. Generator treści automatycznie uzupełnia wybrane sekcje dokumentów o dane pobrane z systemu.

Dodatkowo

Bezpieczeństwo, Raporty, Integracja

ikona

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zapewnione jest poprzez różne stopnie dostępu do danych i elementów systemu. Dodatkowo, każda czynność w systemie jest rejestrowana, co jest szczególnie istotne w procesach kontrolingu.

ikona

Generatory raportów

Generatory raportów umożliwiają tworzenie dowolnych raportów według wybranych przez siebie kryteriów i wzorów. Raporty są w pełni definiowalne dzięki czemu system może być dostosowany do zmieniających się w czasie potrzeb raportowania i statystyk.

ikona

Integracja

System jest zintegrowany z pozostałymi produktami KartGIS jak i zewnętrznymi rejestrami TERYT, REGON, GUS, KW. Znacząco przyspiesza to procesy aktualizacji, wymiany i kontroli danych.

Wspierają Nas

Partnerzy

logo-politechniki-warszawskiej