preloader
produkt

Mobile App

KartMobile

produkt

Mobile App

KartMobile

System GIS przeznaczony na urządzenia mobilne dostosowany do potrzeb pracowników terenowych.

Został zaprojektowany i zoptymalizowany pod dotykowe ekrany tak, aby praca w trudnych warunkach była jak najbardziej wydajna, a czas życia baterii był jak najdłuższy.

banner
banner

Geolokalizacja

Precyzyjny System Lokalizacji GPS

Zastosowanie w aplikacji możliwości lokalizacyjnych GPS oraz podglądu terenu na podkładach rastrowych pozwala na łatwą orientację w terenie, szybsze odszukanie poszczególnych miejsc i obiektów oraz eliminację potrzeby drukowania map poglądowych.

Wszystkie informacje dotyczące obiektów sieci oraz terenu, dostępne są na urządzeniu przenośnym.

Opisy rozbieżności

Notatki Głosowe oraz Zaawansowana Edycja Danych

Opisy rozbieżności

Notatki Głosowe oraz Zaawansowana Edycja Danych

System posiada możliwość zgłaszania rozbieżności między stanem rzeczywistym, a danymi prezentowanymi na mapie.

Opis danej rozbieżności może być dołączony w postaci notatki głosowej. Istnieje również możliwość pełnej edycji danych geometrycznych i atrybutowych wybranych obiektów.

banner

Moduł dyspozytorski

Planuj Zadania i Zarządzaj Zespołem

KartMobile w połączeniu z systemem eKartAnalyst umożliwia w pełni elektroniczne zarządzanie pracami brygad w terenie.

Moduł dyspozytorski umożliwia planowanie oraz realizację prac naprawczych i konserwatorskich na sieci. Wszelkie zbierane informacje są usystematyzowane i wzbogacone o dokumentację zdjęciową.

Zawsze o krok do przodu

Wielokrotnie Nagradzany

Zawsze o krok do przodu

Wielokrotnie Nagradzany

System mobilny KartMobile został doceniony ze strony branży IT i branży wodociągowo kanalizacyjnej.

Za wdrożenie tego rozwiązania Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie otrzymało tytuł Lidera Informatyki 2014 przyznawanego przez Computerworld.

KartMobile został także uhonorowany nagrodą Grand Prix XXIII Targów Wod-Kan w Bydgoszczy za najbardziej innowacyjny produkt.

banner

Wspierają Nas

Partnerzy

logo-politechniki-warszawskiej