preloader
produkt

Web app

Billing

produkt

Web app

Billing

Wdrożenie systemu pozwala na automatyzację procesu rozliczania klienta w oparciu o zebrane i wytworzone w systemie umowy i odczyty kontrahenta.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań system maksymalizuje wydajność i poprawność fakturowania.

banner
banner

Szablony i generator treści

Automatyzacja Tworzenia Faktur

System posiada rozbudowany katalog płatników i umów. Definiowalne szablony treści usprawniają proces tworzenia wersji papierowych umów, aneksów, załączników jak i innych dokumentów związanych z rozliczeniami.

Generator treści automatycznie uzupełnia wybrane sekcje dokumentów o dane pobrane z systemu.

Harmonogram tras

Planuj i Zarządzaj Pracą Inkasentów

Planowanie prac inkasentów wspomagane jest poprzez harmonogram tras, w którym automatycznie uwzględniane są wprowadzone do systemu zadania, zlecenia, sesje, a także urlopy, szkolenia, wypożyczenia floty pojazdów.

banner

Rozliczanie oraz system upustów

Skomplikowane Układy

System umożliwia rozliczanie dowolnie rozbudowanego układu punktów odbioru. Obsługiwane są między innymi punkty procentowe, ryczałtowe, licznikowe wraz z obsługą bonifikat, upustów, sezonów, wyłączeń zasilania. Dostępnych jest kilka metod rozliczania strat.

Dodatkowo

Weryfikacja Faktur, Integracja, Raporty

ikona

Weryfikacja Poprawości Faktur

Proces generowania rozliczeń został w znacznym stopniu zautomatyzowany poprzez mechanizmy zbiorczego planowania i kontroli tras rozliczeniowych. Rozbudowany mechanizm komunikatów umożliwia weryfikację i maksymalizuje poprawność wytwarzanych faktur.

ikona

Wielopoziomowa integracja

System zintegrowany jest między innymi z zewnętrznym dostawcą wydruków i kopertownic, podpisami cyfrowymi, terminalami inkasenckimi, systemami zdalnych odczytów, windykacji, centralką telefoniczną i wiele innych. Dane o fakturach mogą być dodatkowo wystawiane w systemie eBOK.

ikona

Generowanie raportów

Generatory raportów umożliwiają tworzenie dowolnych raportów według wybranych przez siebie kryteriów i wzorów. Raporty są w pełni definiowalne dzięki czemu system może być dostosowany do zmieniających się w czasie potrzeb raportowania i statystyk.

Wspierają Nas

Partnerzy

logo-politechniki-warszawskiej