preloader
produkt

Web app

Matematyczny Model Sieci

produkt

Web app

Matematyczny Model Sieci

System umożliwia tworzenie modeli matematycznych sieci wodociągowych przy użyciu danych pobieranych bezpośrednio z platformy GIS.

Modelowane są między innymi ciśnienia i przepływy wody w przewodach, a wyniki przedstawiane są bezpośrednio w platformie GIS.

banner
banner

Analiza sieci wodociągowej

Redukcja Strat i Planowanie Inwestycji

Model matematyczny pozwala na wykrycie:

  • zatkanych przewodów,
  • strat wody,
  • odcinków o zbyt małym ciśnieniu.

Identyfikacja nieprawidłowości w działaniu sieci przyczynia się do wzrostu oszczędności oraz optymalizuje procesy planowania inwestycji oraz remontów sieci.

Monitoring wody

Zadbaj o Wysoką Jakość Wody

Przy uwzględnieniu odpowiednich danych pomiarowych istnieje możliwość monitoringu wieku i jakości wody.

Analizom podlegać może rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, stan bakteriologiczny po wprowadzeniu czynności odkażających, jak również czas, jaki woda znajduje się w przewodach wodociągowych. Pozwala to na polepszenie jakości świadczonych usług.

banner

Symulacje scenariuszy

Przetestuj Sieć Przed Inwestycją

Model umożliwia prezentację obecnego stanu sieci, jak również symulację stanów przy określonych warunkach poprzez konstrukcję różnych wariantów sieci.

Pozwala to na ocenę zachowania sieci, np. ciśnienia wody w przypadkach nadmiernego obciążenia, np. pożaru lub jaki wpływ na sieć będzie miało podłączenie nowej inwestycji.

Analiza i porównywanie danych

Zaawansowane Analizy Przestrzenne w Systemie GIS

System zawiera szereg funkcjonalności:

  • rozbudowany mechanizm kontroli danych,
  • liczne statystyki,
  • integrację z systemem Billingowym,
  • zbiorczą edycję danych,

które znacząco przyśpieszają proces konstrukcji modelu. Utrzymywanie danych w jednym systemie pozwala utrzymać aktualność modelu. Prezentacja wyników modelu w systemie GIS umożliwia przeprowadzanie kompleksowych analiz przestrzennych łączących dane z różnych systemów. Rozbudowana wizualizacja wyników w postaci wykresów oraz map tematycznych o bogatej palecie symboli zmiennych w czasie upraszcza analizę problemów na sieci.

Oni nam zaufali

Klienci o Produkcie

Wspierają Nas

Partnerzy

logo-politechniki-warszawskiej