web app

KartBox

web app

KartBox

System GIS przeznaczony do paszportyzacji danych przestrzennych Przedsiębiorstwa.

Aplikacja spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i prezentacją danych przestrzennych.

nowoczesny interfejs

Szybka i Intuicyjna Praca

Zastosowanie przejrzystego, intuicyjnego interfejsu, przy równoczesnej możliwości korzystania z szeregu narzędzi mapowych zwiększa efektywność pracy organizacji.

Nowoczesny interfejs przeglądarkowy jest dostępny dla dwóch użytkowników edycyjnych oraz nielimitowanej liczby użytkowników podglądowych Przedsiębiorstwa.

Inwentaryzacja obiektów sieci

Aktualizuj Dane Sieci

Paszportyzacji sieci możliwa jest dzięki rozbudowanym narzędziom edycyjnym umożliwiającym edycję, porównywanie i kontrolę danych.

Dodatkowo możliwy jest import danych z plików SHP jak i podgląd danych z serwisów WMS i WFS.

Dodatkowo

Raporty, Integracja, Zarządzanie

Sprawne Wdrożenie

Dzięki standaryzacji warstw branżowych oraz wybranych narzędzi mapowych, instalacja produktu trwa zaledwie kilka dni. Razem z produktem klient otrzymuje pakiet godzin wdrożeniowych i szkoleniowych

Łatwa rozbudowa

System w każdym momencie można rozszerzyć o funkcjonalności systemów eKartAnalyst oraz KartMobile dzięki czemu możliwe jest stopniowe włączanie coraz bardziej wyrafinowanych analiz i integracji.

Wspierają Nas

Partnerzy